آقای دکتر علی افضلی | بنیانگذار کنفرانس هوش تجاری ایران و آکادمی هوش تجاری ایران

آقای دکتر علی افضلی | بنیانگذار کنفرانس هوش تجاری ایران و آکادمی هوش تجاری ایران

 

آقای دکتر علی افضلی بعنوان دبیر کنفرانس هوش تجاری ایران و مدیریت آکادمی هوش تجاری ایران، تحصیلات خود را در حوزه های مدیریت و سیستم های اطلاعات سازمان از دانشگاه های تهران و منچستر انگلستان به انجام رسانده اند. ایشان پس از پایان تحصیلات خود و بازگشت به کشور پیوسته در تلاش بوده اند تا نسبت به انتقال یا خلق ارزش های نوین نرم و سخت در حوزه دانش مدیریت و سیستم های اطلاعات سازمان در کشور عزیزمان قدم بردارند.

فعالیت در حوزه هوشمندی با محوریت تحلیل کلان داده های متنی و غیرمتنی با تمرکز بر هوش تجاری، هوش رقابتی، و هوش مصنوعی و اساسا استخراج بصیرت یا Insight از درون کلان داده سازمان ها و صنایع، وجه قالب تمرکز ایشان در بیش از 10 سال سابقه فعالیت تخصصی و کاربردی ایشان در کشور بوده است.

 

از جمله فعالیت های ایشان در حوزه توسعه اتخاذ تصمیم مبتنی بر استخراج بصیرت از کلان داده ها

بنیانگذار اندیش سیستم بعنوان بازوی علمی و اجرایی کنفرانس هوش تجاری ایران و آکادمی هوش تجاری ایران - تعریف و پیاده سازی دوره های MBA و DBA با گرایش هوش تجاری یا BI براساس Best Practice های بین المللی بعنوان بنیانگذار آکادمی هوش تجاری ایران - تعریف و پیاده سازی چهارچوب علمی و اجرایی برگزاری کنفرانس هوش تجاری ایران با تمرکز بر جنبه های نرم و سخت دانش هوش تجاری ویژه مدیران و کارشاسان ارشد سازمان کشور بعنوان دبیر کنفرانس هوش تجاری ایران - تعریف و پیاده سازی مدل رتبه بندی سازمان های کشور در حوزه پیاده سازی سیستم های هوش تجاری در سازمان در قالب رتبه بندی بلوغ هوش تجاری ایران در کنفرانس هوش تجاری ایران - تعریف و پیاده سازی مدل رتبه بندی ادارات یا فرایندهای کلیدی سازمان ها در صنایع کلیدی کشور در حوزه های رسانه های دیجیتال، مالی، و ریسک در کنفرانس هوش تجاری ایران - تعریف و پیاده سازی سیستم هوش رقابتی بعنوان سامانه رتبه بندی ادارات و فرایندهای کلیدی سازمان های کشور با تمرکز بر تحلیل کلان داده های متنی و غیر متنی در کنفرانس هوش تجاری ایران

پیام آقای دکتر علی افضلی

اتخاذ تصمیم در دنیای رقابتی امروز، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های کشور را بر آن می دارد تا بر استخراج دانش و بصیرت از کلان داده های خام سازمان و صنعت تمرکزی شایسته داشته باشند. این مهم آنان را در اتخاذ تصمیمات چابک، اثربخش، و کارآمد در سازمان و صنعت خود، یاری می رساند. دانش و بصیرتی که درون کلان داده های ارزشمند سازمان و صنعت نهفته است را می توان با استفاده از تکنیک های نوین مانند هوش تجاری، هوش رقابتی، و هوش مصنوعی استخراج نمود و در قالب داشبوردهای مدیریتی جهت اتخاذ تصمیمات چابک در اختیار مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های فعال در صنایع کشور قرار داد. چنین دانش و بصیرتی را می توان در حوزه های رسانه های دیجیتال، مالی، و ریسک بطور ویژه مورد استفاده بهینه قرار داد. هدف ما در فرایندهای اندیش سیستم: آکادمی هوش تجاری ایران، و کنفرانس هوش تجاری ایران تنها تمرکز بر همین مهم بوده است. امیدواریم تا هر روز شاهد توسعه در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر کلان داده یا Fact-Based Decision Making در صنایع کشور عزیزمان باشیم.

گزارش تصویری دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

حضور آقای دکتر علی افضلی بعنوان دبیر کنفرانس هوش تجاری ایران بهمراه مدیران و دانشمندان داده در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران