درباره ما

درباره ما

اندیش سیستم از مجموعه های فعال در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم های هوش تجاری است که از سال 1386 فعالیت خود را بطور تخصصی با برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی در حوزه های مدیریت، فناوری اطلاعات و دانش هوش تجاری با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و همچنین دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران ویژه مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های کشور آغاز نمود.

از آنجاییکه دانشپذیران دوره ها و سمینارهای کاربردی اندیش سیستم را مدیران و کارشناسان ارشد و میانی سازمان های دولتی و غیر دولتی تشکیل می دادند، اساتید آن دوره ها که خود از کارشناسان و مدیران اندیش سیستم بودند، متوجه اهمیت دانش و سیستم های هوش تجاری بعنوان یکی از سیستم های اطلاعات سازمانی و کاربرد آنان در سازمان های بخش خصوصی و دولتی کشور شدند که مدیران اندیش سیستم را بر آن داشت تا از سال 1390 اقدام به فعالیت تخصصی و ویژه در حوزه آموزش، مشاوره، و برگزاری سمینار و کنفرانس در حیطه دانش هوش تجاری نمایند.

بلطف خداوند متعال، اندیش سیستم توانست از سال 1390 هجری شمسی تا کنون با تمرکز بر رویکرد فوق، خود را بعنوان بنیانگذار دوره های کاربردی کوتاه مدت هوش تجاری، MBA و DBA با گرایش هوش تجاری و همچنین دبیرخانه علمی و اجرایی کنفرانس هوش تجاری ایران معرفی نموده و این مسیر را با تکیه بر الطاف خداوند مهربان با اثربخشی و کارآمدی هرچه بیشتر استمرار بخشد.

اکنون اندیش سیستم بعنوان مجموعه و نمادی شناخته شده دارای دو فرایند یا فعالیت اصلی "آکادمی هوش تجاری ایران" و همچنین "کنفرانس هوش تجاری ایران" می باشد.

اندیش سیستم - درباره ما

پیام مدیریت اندیش سیستم

در دنیای امروز که پرتلاطم و شدیدا در حال تغییر است، چگونه مطلع می‌شوید با اثربخشی و کارآمدی هرچه بیشتر سازمان خود را به پیش می‌برید؟ بدون پاسخی جامع به این پرسش مطمئن باشید که سازمان شما در حال از دست دادن ارزش و از پی آن، ثروت است. یک لغزش کوچک برای سازمان های بزرگ بمنزله هزینه های سنگین و برای سازمان های کوچک بمنزله مرگ آنان است. این مهم نشان می‌دهد که مدیران و کارشناسان ارشد سازمان لازم است تا سازمان خود را به سازمانی چابک یا Agile Organization تبدیل نمایند. در حقیقت چابکی سازمان های امروز یک باید است که آنان را در بهره گیری بهینه از فرصت ها و از سوی دیگر در رویارویی در برابر تهدیدها در حوزه های تصمیم گیری و اقدام بموقع، بروز نگاه می دارد. از این منظر، یک سازمان بدون بهره گیری از سیستم هوش تجاری یا Business Intelligence بعنوان مولفه ای لاینفک از سازمانی چابک، قادر نیست و نخواهد بود تا خود را به مجموعه ای چابک تبدیل نموده و همچنین در مرور زمان چابکی آن را حفظ نماید. در حقیقت سیستم هوش تجاری تنها یک ابزار نیست، بلکه پدیده ای چترگونه است که مجموعه ای از مولفه های نرم و سخت در سازمان را پوشش می دهد. از دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان در سطح استراتژیک گرفته تا افزایش سرعت و دقت در سطح عملیاتی سازمان را پوشش می دهد و تمامی نیروهای انسانی سازمان در تمامی سطوح آن را قادر می سازد تا مبتنی بر دانش استخراج شده ای که در داده های داخلی و خارجی سازمان وجود دارد، از چابکی لازم برای تحلیل واقعیات سازمان و همچنین داشتن نگرشی نسبت به آینده آن برخوردار باشند. در چنین سازمان چابکی است که سیستم هوش تجاری می تواند هوشمندی را در سراسر سازمان ایجاد نموده و مدیران و کارشناسان ارشد سازمان را از فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن مطلع سازد. در این ارتباط، اندیش سیستم در صدد است تا محققین، مدیران، و کارشناسان سازمان را با ویژگی های یک سیستم هوش تجاری اثربخش و کارآمد آشنا سازد، همان آشنایی که تمامی مولفه های نرم و سخت سیستم هوش تجاری موفق در سازمان را ارائه خواهد کرد.

هدف اندیش سیستم

همکنون با الطاف خداوند بزرگ، اندیش سیستم، با حمایت علمی مرکز آموزش های Targit و کمپانی FOREST RIM Technology با مدیرت دکتر بیل اینمون (پدر انبار داده)، در صدد است تا با برگزاری دوره های MBA و DBA با گرایش هوش تجاری (BI) مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های کشورمان را در تصمیم گیری هایشان که براساس تحلیل و پیش بینی های سیستم هوش تجاری صورت می گیرد، یاری رساند. همچنین اندیش سیستم، بعنوان دبیرخانه علمی و اجرایی کنفرانس هوش تجاری ایران، این افتخار را دارد که با برگزاری سالانه آن کنفرانس، بروزترین و جدیدترین دستاوردهای دانش هوش تجاری در حوزه های مدیریتی و فنی آن دانش را، به تعداد کثیری از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های کشور عرضه نماید. در قالبی خلاصه و کلیدی، هدف اندیش سیستم ارتقاء اثربخشی و کارآمدی مدیران، کارشناسان، و محققین کشورمان در اتخاذ تصمیمات چابک برپایه تحلیل وضعیت کنونی و نگرش به آینده براساس داده های موجود و تاریخی است.

فعالیت های اندیش سیستم