آکادمی هوش تجاری ایران

آکادمی هوش تجاری ایران

نکاتی جهت راهنمایی انتخاب از میان دوره های متنوع و کاربردی هوش تجاری در آکادمی هوش تجاری ایران:

سال ها تجربه آکادمی هوش تجاری ایران و همکاری علمی آن با سازمان های ملی و بین المللی در حوزه آموزش تخصصی دانش هوش تجاری از دیدگاه کاربردی نشان داده است که علاقمندان بهتر است تا بطور موازی با دو رویکرد مدیریتی و فنی اقدام به یادگیری هوش تجاری نمایند تا بیشترین خروجی را چه بعنوان متخصصی که می خواهد بعنوان تحلیلگر داده و یا تصمیم گیرنده در سازمان، از هوش تجاری پیاده سازی شده استفاده نمایند و یا اینکه یکی از متخصصین در تیم پیاده سازی هوش تجاری در سازمان باشند، دریافت نمایند.

از اینرو آکادمی هوش تجاری ایران اقدام به طراحی و اجرای دوره های متنوع هوش تجاری در ترکیبی از دروس مدیریتی و فنی هوش تجاری نموده و تاکنون علاقمندان فراوانی در سطوح مختلف سازمانی و دانشگاهی در این دوره ها شرکت کرده و مهارت های لازم را فرا گرفته اند.   

علاقمندان می توانند بسته به شرایط و دانش کنونی خود از دانش هوش تجاری، در دوره های بلندمدت (یکساله) آکادمی هوش تجاری ایران شامل دوره های MBA و یا DBA گرایش هوش تجاری شرکت کنند که هریک و در سطح خود ترکیبی جامع از دروس و مهارت های مدیریتی و فنی هوش تجاری است.

از سوی دیگر علاقمندان بسته به شرایط خود (بخصوص محدودیت های زمانی) می توانند در دوره های کوتاه مدت هوش تجاری شرکت کنند و بسته به انتخاب خود، دوره های کوتاه مدت مدیریتی و یا فنی (کارگاهی) را انتخاب نمایند. در حقیقت بجای آنکه دوره های بلندمدت MBA و DBA گرایش هوش تجاری را انتخاب نمایند، می توانند دروس متنوع مدیریتی و فنی (کارگاهی) آن دوره ها را بطور جداگانه انتخاب نموده و شرکت نمایند.

تمامی دوره های آموزشی هوش تجاری فوق، در چهار بخش اصلی MBA گرایش هوش تجاری، DBA گرایش هوش تجاری، کوتاه مدت مدیریتی هوش تجاری، و کوتاه مدت کارگاهی (مبتنی بر سیستم) هوش تجاری در ذیل آمده اند.

دوره های آموزشی آکادمی هوش تجاری ایران

دوره های کوتاه مدت مدیریتی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت مدیریتی/کاربردی هوش تجاری (BI) مبتنی بر مطالعات موردی هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI) مبتنی بر سیستم های برتر هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره MBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری MBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.

دوره DBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری DBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.

معرفی دوره های MBA و DBA با گرایش هوش تجاری

داشبورد آماری آموزش و کنفرانس اندیش سیستم

تعداد افراد آموزش دیده دوره های کارگاهی هوش تجاری

1560

تعداد افراد آموزش دیده دوره های مدیریتی هوش تجاری

1350

تعداد سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

112

درصد مدیران آموزش دیده دوره های کارگاهی هوش تجاری

درصد مدیران آموزش دیده دوره های مدیریتی هوش تجاری

درصد مدیران حاضر در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

استعلام گواهینامه