ضرورت استفاده از هوش تجاري در سازمان ها

ضرورت استفاده از هوش تجاري در سازمان ها

1- تعيين گرايش هاي تجاري سازمان که موجب مي شود تا سازمان بدون اتلاف وقت و هزينه و انرژي در ساير مسيرها به دنبال اهداف کلان و اساسي خود متمرکز شود.

2- تحليل عميق بازار

3- پيش بيني بازار که مي تواند قبل از اينکه رقبا سهم بازار خود را توسعه دهند، منافع جديد به وجود آمده در بازار را عايد سازمان کند.

4- بالابردن سطح رضايتمندي مشتريان که مي تواند موجبات استمرار کسب و کار باشد و از دست دادن اين اعتماد و رضايتمندي مراتبي را براي بنگاه به همراه دارد.

5- شناسايي مشتريان دائمي که وفادارند، مي توان با پيگيري رفتار آنان، جهت‌گيري هاي کلان و استراتژيک را انجام داد.

6- تقسيم بندي مشتريان و متعاقبا ايجاد تنوع در روش برخورد با هرگروه از مشتريان.

7- افزايش کارايي سازمان در امور داخلي و شفاف سازي رويه فرايندهاي کليدي.

8- استانداردسازي و ايجاد سازگاري بين ساختارهاي سازمان.

9- تسهيل در تصميم گيري که جزء اهداف اساسي هوش تجاري محسوب مي‌شود.

10- تشخيص زود هنگام خطرات قبل از اينکه سازمان را به مخاطرات جدي بکشاند و شناسايي فرصتهاي کسب و کار قبل از اينکه رقبا آن را تصاحب کنند.

انتشار مطلب فوق، با ذکر منبع بلامانع می باشد.