راه حل هوش تجاری برای فروشگاه های بزرگ (BI & Retail)

راه حل هوش تجاری برای فروشگاه های بزرگ (BI & Retail)

فروشگاه های بزرگ مجموعه وسیعی از اطلاعات را مدیریت می کنند، از عرضه کنندگان تا مشتریان و از نیروهای انسانی تا انبار. هر تعاملی یک رکورد جدید را ایجاد کرده و هر رکورد جدید موقعیتی است تا کسب و کار خود را توسعه دهید.

رویه مناسب برای عملکرد بهینه فروشگاه های بزرگ

هوش تجاری برای فروشگاه های بزرگ تنها برای نقطه فروش مناسب نیست، بلکه برای سازمان هایی که تامین کننده این فروشگاه ها هستند نیز مفید است. اجازه دسترسی عرضه کنندگان به گزارشات جهت رهگیری رویه عملکرد محصولات آنان، امکان قیمت گذاری، تخفیفات و ترتیب بندی متناسب را میسر می سازد.

تمامی حوزه ها را در یک چرخه حفظ کنید

هنگامی که فروشگاه های بزرگ دارای چندین حوزه فعالیت باشند، هر یک از مدیران فروشگاه ها مؤلفه های متفاوتی را جهت برنامه ریزی استراتژیک در نظر دارند. مدیران مذکور می توانند استفاده مناسب از هوش تجاری طراحی شده بطور ویژه برای فروشگاه های بزرگ جهت گزارشگیری، تحلیل و استخراج روندهای فروش و انبار بمنظور بهینه سازی فرآیندهای خود را بکار گیرند.

یک راه حل برای تمامی مشکلات

هوش تجاری برای فروشگاه های بزرگ می تواند تقریبا تمامی مشکلات روزانه ای که این فروشگاه ها با آنان روبرو می شوند را حل نماید. پیش بینی آینده کار آسانی نیست اما با بهره گیری از تحلیل های مبتنی بر روندهای خرید فصلی در قالب سیستم هوش تجاری، فروشگاه های بزرگ قادر به انجام این کار هستند. الگو قرار دادن یک حوزه در مقایسه با حوزه ای دیگر درحالیکه بهینه سازی تمامی حوزه ها مد نظر باشد، کار مشکلی است. اما با بهره گیری از تحلیل عملیات فروشگاه در سیستم هوش تجاری می توانید فرآیند الگوسازی فوق را انجام دهید. مشخص کردن زمان و میزان تخفیف کار مشکلی است اما با استفاده از تحلیل های بهینه سازی هوش تجاری برای فروشگاه های بزرگ قادر به انجام این کار خواهید بود.

معیارسنجی و نظارت

بهترین روش برای حرکت به سمت آینده آن است که گاهی اوقات نگاهی سریع به گذشته داشته باشیم. فروشگاه های بزرگ نیازمند تحلیل های مشتری و همچنین تحلیل های نقطه فروش هستند تا متوجه شوند چگونه بهترین محصولات آنان موفق بوده است تا بتوانند سایر محصولات را نیز توسعه دهند. کاری که سیستم هوش تجاری انجام می دهد این است که این بار سنگین را از دوش فروشگاه های بزرگ برمی دارد.

بینش بلحظه

آیا زمان روبرو شدن با مشکلات فراوان را ندارید؟ وقتی موردی به درستی کار نمی کند لازم است تا اطلاعات خود را سریعاً در ارتباط با آن بیشتر کرده و چگونگی حل آن را بدانید. قابلیت هایی مانند سیستم هشدار، تحلیل کالاهای مرجوعی و تحلیل هایی مانند آن که در سیستم هوش تجاری قرار دارند امکان حل چنین مشکلاتی را به شما داده و در حقیقت کسب و کار شما را چابک می نماید.

تحلیل های کسب و کار با داشبوردهای مخصوص فروشگاه های بزرگ

داشبوردهای مدیریتی که بصورت خودکار بروز می شوند را به سهولت تهیه کرده و مهمترین معیارها و یا دغدغه هایی که بطور روزانه نیازمند رهگیری آنان هستید را در اختیار داشته باشید، بعنوان مثال، از تحلیل های جلوگیری از ضرر گرفته تا تحلیل های عملیات فروشگاه، تحلیل محصولات وابسته و مانند آن.

انتشار مطلب فوق، با ذکر منبع بلامانع می باشد.

راه حل هوش تجاری برای فروشگاه های بزرگ (BI & Retail)