راه حل هوش تجاری برای داده های حجیم (Big Data)

راه حل هوش تجاری برای داده های حجیم (Big Data)

تمرکز بر دست یافتن به پاسخ پرسش های کلیدی کسب و کار

رهبران و مدیران سازمان هایی که با نگاه به آینده تصمیم گیری و حرکت می کنند، تمرکز بر بینش هایی دارند که علاوه بر داده های درون سازمان، از داده های حجیم برای طراحی و ایجاد محصولات و خدمات اثربخش، استراتژی های کارآمد، و کسب و کار بهتر می گردد.

لازم است چه مطالبی را در مورد مشتریان، سازمان ها و محیطی که در آن فعالیت می کنید، بدانید؟ شاید نگران رفتار مشتریان، شناسایی تقلب ها و یا تحلیل داده های سنسورهای تولید داده سازمان هستید. سوالات قابل طرح در از این نوع فراوان هستند، اما شروع کار در حقیقت با طرح چنین پرسش هایی آغاز می شود. هنگامیکه چنین سوالاتی را طرح نمودید، در قدم بعد می دانید که به کدامیک از پایگاه های داده و منابع داده ای مراجعه نمایید که پاسخ به آن سوالات در درون داده های آن نهفته است و یک سیستم هوش تجاری اثربخش قرار است تا آن پاسخ ها را استخراج نماید.

شاید پاسخ به این سوالات نیازمند ترکیب داده های خارجی سازمان با داده هایی است که در سازمان شما موجود است و هوش تجاری که داده های درون سازمان شما را قبلا یکپارچه نموده، حال لازم است تا داده های حجیم خارجی را نیز با آن یکپارچه نماید تا در نهایت مدیر و کارشناسان سازمان با همان قابلیت سهولت استفاده از سیستم بتوانند از ترکیب هر دو داده های داخلی و خارجی به پاسخ پرسش های خود تنها با چند کلیک دست یابند.

نگاه به آینده داشته باشید حتی اگر در حال حاضر قصد استفاده از داده های حجیم را ندارید ….

سیستم هوش تجاری، ماژول هایی برای اتصال به پایگاه داده های معتبری که در حوزه داده های حجیم معرفی شده اند، دارد. اگر اکنون قصد استفاده از پایگاه داده های حجیم را ندارید، بخاطر داشته باشید که اگر از هوش تجاری استفاده می کنید که امکان اتصال های ODBC را به شما می دهد پس بستر اتصال به پایگاه داده های حجیم را در آینده نیز خواهید داشت.

به بیان دیگر اگر اکنون قصد استفاده از داده های حجیم را ندارید، هوشمندانه عمل کرده و از سیستمی استفاده نمایید که در آینده و در صورت نیاز، امکان اتصال شما به آن پایگاه های داده را بدهد. هوش تجاری می تواند به هر نوعی از منابع داده شامل انبار داده، برنامه های کاربردی کسب و کار، صفحات گسترده یا اکسل، داده های خارجی، و ساختارهای داده های حجیم متصل شود. خرید تیشرت برنامه نویسی. در حقیقت هوش تجاری برای تصمیم گیری های چابک طراحی شده و می تواند در آینده بر اساس رشد کسب و کار شما و تغییر یا افزایش نیازمندی های سازمان نیز تغییر و افزایش یابد.

انتشار مطلب فوق، با ذکر منبع بلامانع می باشد.

راه حل هوش تجاری برای داده های حجیم (Big Data)