یکپارچه سازی هوش تجاری با مایکروسافت ERP & CRM

یکپارچه سازی هوش تجاری با مایکروسافت ERP & CRM

داشبوردهای مدیریتی و تحلیل های خود را با قابلیت های هوش تجاری برای مایکروسافت ERP & CRM، در اختیار فرایندهای کلیدی سازمان قرار دهید

داده های خود را از تمامی سیستم های موجود در سازمان استخراج کرده و روی Microsoft ERP & CRM نمایش دهید. سیستم هوش تجاری که در سیستم های ERP  و CRM تعبیه شده تنها برای نمایش داشبوردهای مدیریتی نمی باشند، بلکه شما قادر هستید تا داده های مختلف را از منابع داده ای خارج از سازمان نیز مورد استفاده قرار دهید.

تحلیل های با محتوای هوشمند Context Aware Analytics

با استفاده از هوش تجاری برای MS ERP & CRM، مطمئن خواهید بود مثلا نیروهای فروش سازمان در هنگام تعامل با مشتریان، در بهترین شرایط قرار دارند. داشبوردهای مدیریتی و تحلیل های سیستم هوش تجاری نسبت به محتوا هوشمند هستند، بدان معنا که به عنوان مثال، تنها یک داشبورد مدیریتی براساس سفارش مشتری که مد نظر نیروهای فروش باشد، اطلاعاتی متفاوت و مربوط به آن سفارش را فیلتر کرده و نمایش می دهد. از سوی دیگر اگر همکاران و شرکای کسب و کاری شما قصد داشته باشند تا بررسی های بیشتری روی بخشی خاص از داده ها داشته باشند، در صورتیکه به آنان امکان دسترسی داده باشید، قادر خواهند بود تا تنها با یک کلیک به بخش تحلیل پیشرفته رفته و بررسی های بیشتر روی داده ها دانجام دهند.

بازده بالای پذیرش سیستم هوش تجاری توسط پرسنل سازمان

افزودن سیستم هوش تجاری به جریان های کاری Workflow موجود در سیستم های ERP و CRM منجر به افزایش اثربخشی میزان پذیرش قابلیت های هوش تجاری از سوی نیروهای انسانی سازمان خواهد شد که طبیعتا منجر به بازگشت سریع سرمایه گذاری انجام شده روی پروژه هوش تجاری به سازمان خواهد بود.

با بهره گیری از سیستم هوش تجاری، دیگر نیاز به ابزاری جداگانه برای ساختن تحلیل ها و داشبوردهای مدیریتی که در بر گیرنده داده های ERP و CRM باشد، ندارید. در حالیکه در محیط ERP و یا CRM خود هستید می توانید بطور همزمان از خروجی های سیستم در آن محیط ها استفاده نمایید، در نتیجه هزینه های متفرقه مربوط به سیستمی جداگانه مانند آموزش آنرا نخواهید داشت و یکپارچگی رویه به شما در این موضوع کمک خواهد کرد.

ماژول یکپارچه سازی هوش تجاری با Microsoft ERP & CRM با دو انتخاب همراه است. اولین انتخاب تمامی امکانات سیستم را روی آن دو محیط با داده های بلحظه و بروز در اختیار شما قرار می دهد و انتخاب دیگر که خروجی سیستم را در قالب تصویر و Snapshot روی آن دو محیط قرار می دهد که بیشتر برای گزارش های ماهانه مناسب است.

انتشار مطلب فوق، با ذکر منبع بلامانع می باشد.

یکپارچه سازی هوش تجاری با مایکروسافت ERP & CRM