داشبوردهای مدیریتی

داشبوردهای مدیریتی

تحلیل وضعیت کنونی سازمان از طریق داشبوردهای مدیریتی Dashboard درهوش تجاری BI:

سیستم هوش تجاری اثربخش و کارامد، مدیریت و کارشناسان ارشد سازمان را در تحلیل وضعیت کنونی سازمان و مدیریت عملکرد سازمان، یاری می رساند که یکی از ابزارهای آن، داشبوردهای مدیریتی است:

  • داشبوردهای مدیریتی

همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می کنید، شش گیج در قالب یک داشبورد مدیریتی برای سازمان مورد مثال تهیه شده است که بطور بلحظه و بروز، همانند داشبورد خودروی مدیران که میزان سرعت خودرو، میزان بنزین مصرفی، میزان دور موتور و مانند آن را نشان می دهد، موارد زیر را بشکل بلحظه و بروز نشان می دهد: درآمد، هزینه، سود، بازده فروش، تعداد واحد فروش رفته، و حاشیه سود.

پیش از پیاده سازی سیستم در سازمان، تحلیلگران اقدام به تحلیل سازمان می نمایند که در بخشی از این فرایند تحلیل، دغدغه های مدیران و کارشناسان ارشد سازمان برای تهیه نوع داشبوردها مشخص می گردد. تحلیلگران از داشبوردهای مدیریتی جهت مدیریت عملکرد سازمان استفاده می کنند که در حقیقت مقایسه لحظه ای معیارهای واقعی عملکرد و اهدافی است که پیشتر توسط مدیران و کارشناسان سازمان تعریف شده اند. متدلوژی مورد استفاده در مدیریت عملکرد سازمان در قالب داشبوردهای مدیریتی در حقیقت کارت امتیاز متوازن یا BSC است.

یکی از مباحثی که دانشپذیران پس از پایان دوره های آکادمی هوش تجاری ایران فرا خواهند گرفت، چگونگی تحلیل سازمان بعنوان یک تحلیلگر سیستم خواهد بود.

دوره های آموزشی آکادمی هوش تجاری ایران

دوره های کوتاه مدت مدیریتی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت مدیریتی/کاربردی هوش تجاری (BI) مبتنی بر مطالعات موردی هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI) مبتنی بر سیستم های برتر هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره MBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری MBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.

دوره DBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری DBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.