اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

یک سازمان بدون بهره گیری از سیستم هوش تجاری یا Business Intelligence بعنوان مولفه ای لاینفک از سازمانی چابک، قادر نیست و نخواهد بود تا خود را به مجموعه ای چابک تبدیل نموده و همچنین در مرور زمان چابکی آن را حفظ نماید.

در حقیقت سیستم هوش تجاری تنها یک ابزار نیست، بلکه پدیده ای چترگونه است که مجموعه ای از مولفه های نرم و سخت در سازمان را پوشش می دهد. از دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان در سطح استراتژیک گرفته تا افزایش سرعت و دقت در سطح عملیاتی سازمان را پوشش می دهد و تمامی نیروهای انسانی سازمان در تمامی سطوح آن را قادر می سازد تا مبتنی بر دانش استخراج شده ای که در داده های داخلی و خارجی سازمان وجود دارد، از چابکی لازم برای تحلیل واقعیات سازمان و همچنین داشتن نگرشی نسبت به آینده آن برخوردار باشند.

در چنین سازمان چابکی است که سیستم هوش تجاری می تواند هوشمندی را در سراسر سازمان ایجاد نموده و مدیران و کارشناسان ارشد سازمان را از فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن مطلع سازد.

در این ارتباط، اولین کنفرانس هوش تجاری ایران بلطف خداوند متعال، توانست تا محققین، مدیران، و کارشناسان سازمان های امروز را با رویکردی علمی و کاربردی با قابلیت های سیستم های هوش تجاری اثربخش و کارآمد بعنوان کلیدی ترین مولفه یک سازمان چابک در قالبی علمی و بخصوص اجرایی، آشنا سازد.

مفتخر بودیم تا در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران، به سه سازمان برتر کشور (شرکت بیمه ایران، شرکت کارت اعتباری ایران کیش، و شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا) که در پیاده سازی هوش تجاری از دیدگاه های نرم و سخت در سازمان خود موفق بوده اند، در قالب اهدای تندیس بلوغ هوش تجاری ایران قدردانی و تجلیل نماییم.

شایان ذکر است مدیران ارشد سه سازمان فوق در سالن های جانبی اولین کنفرانس هوش تجاری ایران، نسبت به ارائه تجربیات برتر خود در حوزه پیاده سازی سیستم هوش تجاری، به مخاطبین کنفرانس اقدام نمودند.

پوستر اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

کنفرانس هوش تجاری ایران

اندیش سیستم بعنوان دبیرخانه علمی و اجرایی اولین کنفرانس هوش تجاری ایران، با افتخار و با همکاری سازمان های علمی و اجرایی ملی و بین المللی، آن کنفرانس را در قالب سخنرانی های کاربردی اساتید ملی و بین المللی در حوزه هوش تجاری در سالن اصلی کنفرانس و همچنین کارگاه ها و نشست های تخصصی هوش تجاری در 20 آبان ماه 1395 بطور اثربخش و کارآمد برگزار نمود. علاقمندان می توانند تا بمنظور کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کنفرانس مراجعه فرمایند.

بیشتر

گزارش تصویری اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

اندیش سیستم بعنوان دبیرخانه دائمی اولین کنفرانس هوش تجاری ایران در تاریخ 20 آبانماه 1395 بلطف خداوند متعال، توانست تا محققین، مدیران، و کارشناسان سازمان های امروز را با رویکردی علمی و کاربردی با قابلیت های سیستم های هوش تجاری اثربخش و کارآمد بعنوان کلیدی ترین مولفه یک سازمان چابک در قالبی علمی و بخصوص اجرایی، آشنا سازد.

تصاویری از اولین کنفرانس هوش تجاری ایران