تاریخ های دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

تاریخ های دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

تاریخ برگزاری دومین کنفرانس BI: پنجشنبه 4 آبان ماه 1396
 

مهلت ثبت نام در دومین کنفرانس BI:
* آخرین تاریخ ثبت نام در کنفرانس با تخفیف:  تا تاریخ 1396/6/31
* آخرین تاریخ ثبت نام در کنفرانس بدون تخفیف:  تا تاریخ 1396/7/20

 مهلت ارسال فرم های ارزشیابی دومین رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری ایران:
* آخرین تاریخ ارسال فرم ثبت نام:  1396/6/20
* آخرین تاریخ ارسال فرم اظهارنامه:   1396/6/31
* بررسی و ممیزی سازمان:   1396/7/15
 *  :اعلام نتایج ارزشیابی 1396/7/25

دبیرخانه دائمی کنفرانس: اندیش سیستم

تلفن:   00 42 95 88 - 021  |  35 00 98 88 - 021

وب سایت کنفرانس: bi-conference.ir

تلگرام کنفرانس: BI_Conference@

***************************************************************************

جهت ثبت نام در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران، کلیک کنید
جهت تماس با دبیرخانه کنفرانس و کسب اطلاعات بیشتر، کلیک کنید

 ***************************************************************************