قابلیت مامورین هوشمند در سیستم هوش تجاری (Intelligent Agents)

قابلیت مامورین هوشمند در سیستم هوش تجاری (Intelligent Agents)

دیگر نیازی نیست تا داده های دیروز را برای اقدامات امروز مورد ارزیابی قرار دهید. مامورین هوشمند سیستم هوش تجاری با ذره بینی به سراغ تحلیل ها و گزارشات شما رفته و بطور لحظه ای و خودکار شما را با انحرافاتی که در داده های حیاتی سازمان رخ می دهند، مطلع می سازند تا اقدام سریع و بموقع خود را انجام دهید.

هشدارهای بلحظه

حقیقتا چه مدت زمان صرف می کنید تا در میان اعدادی که خارج از روندهای سازمان وجود دارند، بررسی های خود را انجام دهید؟ اکنون می توانید چنین رویه ای را کنار بگذارید. هشدار هوشمند سیستم هوش تجاری به صورت خودکار شما را از هرگونه تغییر نسبت به پارامترهای از پیش تعریف شده مطلع می سازد. تنها برای یک بار و با چند کلیک آنرا برای اولین بار تنظیم کنید (پارامترهای خود را برای مامور هوشمند مشخص کنید) و بقیه کار را به سیستم بسپارید. با اینکار شما اولین مدیر یا کارشناسی خواهید بود که از تغییرات مطلع خواهید شد.

تحلیل های مبتنی بر پیش بینی

سیستم هوش تجاری مامور دیگری دارد که به سراغ روندها در داده های تاریخی سازمان رفته و تغییرات مهمی که قرار است در آینده سازمان رخ دهد را به مدیران و کارشناسان سازمان گوشزد می کند. همچنین این مامور ضریب اطمینانی را برای هر یک از رفتارهایی که قرار است در آینده سازمان رخ دهد در نظر گرفته و آنرا در پیش بینی خود لحاظ می کند. این مامور دلایلی آن رفتار را در قالب تحلیلی جدید ارائه می نماید. سپس مدیران و کارشناسان سازمان می توانند با استفاده از سایر قابلیت های سیستم مانند نفوذ به درون داده ها، به لایه های مختلف داده هایی که مربوط به آن تحلیل هستند نفوذ کرده و چگونگی و چرایی آنرا مورد بررسی بیشتر قرار دهند.

حرکت آهسته سازمان را فراموش کنید و اجازه دهید تا انواع مامورین هشدار سیستم هوش تجاری بتوانند سازمان را مانیتور کرده و شما را با اقدامات اثربخش مطلع سازند.

مامورین پدیداری

مامور پدیداری به شما امکان می دهد تا براحتی داده های مرتبط با ضوابط فیلترینگ را آشکار نمایید. در نتیجه داده ها با سهولت بیشتری برای تحلیل در دسترس شما قرار می گیرند.

انتشار مطلب فوق، با ذکر منبع بلامانع می باشد.

قابلیت مامورین هوشمند در سیستم هوش تجاری (Intelligent Agents)