فرصت های شغلی هوش تجاری

فرصت های شغلی هوش تجاری

اندیش سیستم بعنوان مجموعه ای فعال و پیشرو در حوزه دانش هوش تجاری با تکیه بر سبقه آکادمیک و اجرایی خود در آن دانش، نسبت به ارتباط میان صاحبان مشاغل هوش تجاری و متقاضیان مشاغل هوش تجاری در صفحه پیش رو اقدام نموده است. در این راستا کارفرمایان محترم از یک سو و صاحبان تخصص هوش تجاری از سوی دیگر می توانند با ارسال فرصت شغلی یا رزومه خود به آدرس ایمیل ذیل در این رویداد شرکت نمایند.
شایان ذکر است فارغ التحصیلان دوره های آموزشی آکادمی هوش تجاری (سامانه آموزش الکترونیکی اندیش سیستم) از مزایای مناسبی در این رویداد برخوردار خواهند بود.

 

**********************************************************************************************************************************************

کارفرمایان و کارجویان محترم می توانند، به ترتیب فرصت شغلی و رزومه خود را جهت معرفی به متقاضیان به ایمیل support@andishco.net ارسال نمایند.

**********************************************************************************************************************************************

داشبورد تعاملی فرصت های شغلی در حوزه هوش تجاری

داشبورد زیر در قالبی تعاملی در اختیار شما قرار گرفته تا با میزان حقوق و مزایای مشاغل متنوع در حوزه دانش هوش تجاری از دو دیدگاه نرم و سخت در سطح بین المللی آشنا شوید. پیشنهاد می شود تا جهت تعامل بهتر با داشبورد زیر، از آبجکت Filtering که در بخش بالا-چپ این داشبورد با عنوان BI Occupation قرار دارد، آغاز کنید. همچنین می توانید از گزینه واقع در گوشه پایین-راست این داشبورد نیز جهت نمایش Full Screen استفاده نمایید.