تماس با ما

تماس با ما

تلفن:  00 42 95 88 - 021  |  35 00 98 88 - 021
 

وب سایت: http://andishco.net


ایمیل: contact@andishco.net

                        

درباره اندیش سیستم

با تکیه بر الطاف خداوند اندیش سیستم بعنوان مجموعه و نمادی شناخته شده در حوزه تخصصی دانش هوش تجاری و هوشمندی سازمان، بنیانگذار دوره های کاربردی کوتاه مدت هوش تجاری، MBA و DBA با گرایش هوش تجاری و همچنین دبیرخانه علمی و اجرایی کنفرانس هوش تجاری ایران با دو فرایند یا فعالیت اصلی "آکادمی هوش تجاری ایران" و همچنین "کنفرانس هوش تجاری ایران" می باشد.

بیشتر