هوشمندی تخصص ماست
فرایندهای کلیدی اندیش سیستم: آکادمی هوش تجاری ایران، کنفرانس هوش تجاری ایران، و سامانه هوش رقابتی بصیر
مطالعه بیشتر

آکادمی هوش تجاری ایران

آکادمی هوش تجاری ایران بعنوان زیرشاخه ای از اندیش سیستم و بنیانگذار آموزش کاربردی هوش تجاری در کشور، تحت "حمایت علمی" مرکز آموزش های Targit دانمارک و کمپانی FOREST RIM Technology با مدیریت دکتر بیل اینمون (پدر علم انبار داده) می باشد. آکادمی هوش تجاری ایران، دوره های بلند مدت هوش تجاری (MBA and DBA in BI) و همچنین دوره های کوتاه مدت مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری را بطور غیرحضوری و تحت سیستم، ویژه مدیران و کارشناسان سازمان های کشور از دیدگاه کاربردی و اجرایی با اعطای گواهینامه های با ارزش داخلی و بین المللی، برگزار می نماید.

بیشتر

کنفرانس هوش تجاری ایران

اندیش سیستم بعنوان دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران مفتخر بوده است تا با برگزاری دو دوره اثربخش و کارآمد آن کنفرانس، میزبان مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های کشور از حوزه ها و صنایع متنوع باشد تا دیدگاه‌های علمی و اجرایی دانش هوش تجاری را در قالبی کاربردی، تسهیم نماید. همچنین آن دبیرخانه مفتخر بوده است تا همزمان با برگزاری دو دوره کنفرانس هوش تجاری ایران، نسبت به ارزشیابی سازمان های متقاضی و اهدای تندیس بلوغ هوش تجاری ایران به سازمان های برتری که از آن دانش بطور اجرایی در سازمان خود بهره برده اند، اقدام نموده و گامی اثربخش و کارآمد در جهت توسعه آن دانش در کشور عزیزمان برداشته باشد.

بیشتر

سامانه هوش رقابتی بصیر

در بازارها و صنایع رقابتی امروز لازم است تا مدیران و کارشناسان سازمان های کشور جهت کسب مزیت رقابتی در صنعت و بازار خود بتوانند مبتنی بر حقایق نسبت به استخراج دانش و بصیرت از داده های صنعت یا بازار خود اقدام نمایند. کارشناسان و متخصصین اندیش سیستم با سامانه ای اثربخش، کارآمد و البته چابک با نام سامانه هوش رقابتی بصیر، مدیران سازمان های پیشرو را در گردآوری، پردازش و استخراج دانش مربوط به صنعت یا بازار آنان جهت تحلیل وضعیت کنونی و پیش بینی آینده صنعت و رقبای فعال در صنعت و در نهایت جایگاه سازمان در حال و آینده، یاری می رسانند.

بیشتر
داشبورد آماری آکادمی و کنفرانس هوش تجاری ایران

تعداد افراد آموزش دیده دوره های کارگاهی هوش تجاری

1620

تعداد افراد آموزش دیده دوره های مدیریتی هوش تجاری

1580

تعداد سازمان های حاضر در دو دوره کنفرانس هوش تجاری ایران

240
درصد مدیران آموزش دیده دوره های کارگاهی هوش تجاری

درصد مدیران آموزش دیده دوره های مدیریتی هوش تجاری

درصد مدیران حاضر در دو دوره کنفرانس هوش تجاری ایران

آخرین مقالات هوش تجاری